Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
- Đánh giá xây dựng dự án nâng cao khả năng chống chịu BĐKH của cộng đồng người dân ở An Giang và Sóc Trăng (CareAustralia)
- Nghiên cứu xây dựng mô hình thích ứng BĐKH tại Backan (Care international Vietnam)
- Nghiên cứu mô hình sản xuất nông nghiệp  thích ứng BĐKH tại Hậu Lộc, Thanh Hóa (Care international Vietnam)
- Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý rác thải nông nghiệp thích ứng và giảm thiểu BĐKH (chương trình hỗ trợ trực tiếp Đại sứ quán Úc)
-Đánh giá tính tổn thương và khả năng (CVCA) của người dân vùng ven biển TTH (SRD)
- Đánh giá ban đầu (baseline survey) về năng lượng tái tạo và các hoạt động sản xuất nông nghiệp thích ứng BĐKH (NAV)
- Nghiên cứu tác động BĐKH đến sản xuất NN tại tỉnh QT (Finnish Embassy)
- Nghiên cứu kiến thức bản địa trong sản xuất nông nghiệp của người dân vùng cát ven biển QT thích ứng với BĐKH (Finnish Embassy)
You are here: Home Completed Programs