Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trong chương trình hợp tác của Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Miền trung Việt nam cùng với tổ chức FFD (Food and Forest Development Finland) về hỗ trợ xây dựng hệ thống chứng chỉ rừng PEFC tại các Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh miền Trung, TS. Hồ Thanh Hà cùng đoàn Liên minh HTX Thừa Thiên Huế và Quãng Ngãi đã tham dự hội thảo Chương trình chứng nhận quản lý rừng Việt Nam được diễn ra tại Bình Dương trong ngày 30/08/2019.

hoi thao PEFC Binh Duong

 Hình 1. Ts. Hồ Thanh Hà phát biểu tại Hội thảo. (ảnh:CCCSC)

Cũng trong chuyến đi này, các Liên minh HTX đã có cơ hội liên kết thị trường đầu ra cho sản phẩm gỗ có chứng chỉ rừng.

Hiep hoi go va lam san Binh Dinh

 Hình 2. Làm việc cùng Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Đình (ảnh:CCCSC)

Cty Phuoc Hung

 Hình 3. Giới thiệu đoàn với Cty CP Phước Hưng (ảnh:CCCSC)

Hiep hoi go Binh Duong

 Hình 4. Làm việc với Hiệp hội Gỗ Bình Dương (ảnh:CCCSC)

nha may MIFACO

 Hình 5. Tham quan nhà máy Cty nội thất Minh Phát 2 (ảnh:CCCSC)

An Viet Phat

 Hình 6. Làm việc cùng Cty viên nén An Việt Phát (ảnh:CCCSC)

Tham dự Hội thảo về Chương trình chứng nhận quản lý rừng Việt Nam PEFC/VFCS tại Bình Dương và liên kết thị trường cho Liên minh các Hợp tác xã Thừa Thiên Huế và Quãng Ngãi.

Trong chương trình hợp tác của Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Miền trung Việt nam cùng với tổ chức FFD (Food and Forest Development Finland) về hỗ trợ xây dựng hệ thống chứng chỉ rừng PEFC tại các Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh miền Trung, TS. Hồ Thanh Hà cùng đoàn Liên minh HTX Thừa Thiên Huế và Quãng Ngãi đã tham dự hội thảo Chương trình chứng nhận quản lý rừng Việt Nam được diễn ra tại Bình Dương trong ngày 30/08/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Ts. Hồ Thanh Hà phát biểu tại Hội thảo. (ảnh:CCCSC)

Cũng trong chuyến đi này, các Liên minh HTX đã có cơ hội liên kết thị trường đầu ra cho sản phẩm gỗ có chứng chỉ rừng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Làm việc cùng Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Đình (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Giới thiệu đoàn với Cty CP Phước Hưng (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Làm việc với Hiệp hội Gỗ Bình Dương (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Tham quan nhà máy Cty nội thất Minh Phát 2 (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Làm việc cùng Cty viên nén An Việt Phát (ảnh:CCCSC)

Trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa Trung tâm nghiên cứu Biến đổi Khí hậu miền Trung ( CCCSC) với các tổ chức cấp chứng chỉ rừng châu Âu. Ông T.S Hồ Thanh Hà, Giam đốc trung tâm đã có chuyến tham quan học tập và Tham dự hội nghị với các nước, nhằm chia sẽ kinh nghiệp cũng như giới thiệu về các mô hình chứng chỉ rừng tại các nước trên thế giới và Việt Nam. chuyến làm việc kéo dài 16 ngày (từ ngày 8/11 đến ngày 24/11/2017)  trên nhiều quốc gia châu Âu.

Hình 1: Tham quan học tập tại các nhà máy chế biến tại Phần Lan. ảnh (CCCSC)

 

Hình 2: làm việc cùng đoàn chuyên gia nước ngoài. ảnh (CCCSC) 

Hình 3: T.S. Hồ Thanh Hà chia sẽ thông tin về chứng chỉ rừng với báo nước ngoài

Hình 4: T.S. Hồ Thanh Hà chia sẽ các thông tin trong cuộc họp

Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 16-18 năm 2017), Ban QLR Phòng hộ Nam Đông đã mời chuyên gia đánh giá của FSC tiến hành tiền khảo sát, đánh giá tại các tiểu khu tham gia chứng chỉ FSC về rừng Mây. CCCSC đã cử 3 cán bộ tham gia với vai trò là quan sát viên. Trong các buổi làm việc, Chuyên gia FSC đã đưa ra một số khuyến nghị đối với Ban QLR Phòng hộ Nam Đông nhằm thực hiện và đáp ứng được các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững.

Các bên đang thảo luận về các vấn đề liên quan

TS. Hồ Thanh Hà (giám đốc CCCSC) cùng đoàn WWF tham gia tiền đánh giá FSC tại Nam Đông - TT.Huế

TS. Hồ Thanh Hà (giám đốc CCCSC) cùng đoàn WWF tham gia tiền đánh giá FSC tại Nam Đông - TT.Huế

 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC RỪNG SAU 1 NĂM TRỒNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC QUẢNG TRỊ

Trên địa bàn 2 xã Gio Thành và Hải Ba thuộc vùng cát ven biển, có điều kiện khí hậu, đất đai hết sức khắc nghiệt – hoàn toàn đất cát trắng, nghèo dinh dưỡng, khô hạn trong mùa khô và úng trũng cục bộ trong mùa mưa. Do đó, trong hợp phần phục hồi thảm thực vật trên vùng cát của dự án, việc chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng là điều hết sức quan trọng và cần thiết.

Để đáp ứng được mục tiêu dự án cần phải có những nguyên tắc cơ bản trong chọn loài cho vùng cát như sau:

  • Các loài cây trồng phù hợp với mục tiêu phòng hộ, cải tạo được tiểu khí hậu vùng cát, bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật vùng cát.
  • Các loài thực vật sinh trưởng phát triển tốt với điều kiện khí hậu và đất đai của vùng cát dựa trên nguyên tắc "đất nào, khí hậu nào - cây ấy".
  • Các loài cây dễ gây trồng, khả năng chống chịu cao trong điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt trên vùng cát.
  • Ưu tiên phát triển các loài cây trồng có nguồn gốc tại địa phương (cây bản địa)
  • Đối với các loài cây trồng ngoại lai (nhập nội) phải có nguồn gốc, xuất xứ đã được lựa chọn, khảo nghiệm, đánh giá xuất xứ có khả năng thích nghi, sinh trưởng tốt, kháng sâu bệnh hại,.. trước khi trồng trong vùng dự án.

Hình 1: Sầu đâu Cứt chuột (Brucea javanica)

Hình 2: Trâm Vối (Syzygium cumini)

Hính 3: Tràm Cừ

Hình 4: Sở (Camelia sasanqua)

 

 

You are here: Home Post-Graduate Training Information