Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trong chương trình hợp tác của Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Miền trung Việt nam cùng với tổ chức FFD (Food and Forest Development Finland) về hỗ trợ xây dựng hệ thống chứng chỉ rừng PEFC tại các Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh miền Trung, TS. Hồ Thanh Hà cùng đoàn Liên minh HTX Thừa Thiên Huế và Quãng Ngãi đã tham dự hội thảo Chương trình chứng nhận quản lý rừng Việt Nam được diễn ra tại Bình Dương trong ngày 30/08/2019.

hoi thao PEFC Binh Duong

 Hình 1. Ts. Hồ Thanh Hà phát biểu tại Hội thảo. (ảnh:CCCSC)

Cũng trong chuyến đi này, các Liên minh HTX đã có cơ hội liên kết thị trường đầu ra cho sản phẩm gỗ có chứng chỉ rừng.

Hiep hoi go va lam san Binh Dinh

 Hình 2. Làm việc cùng Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Đình (ảnh:CCCSC)

Cty Phuoc Hung

 Hình 3. Giới thiệu đoàn với Cty CP Phước Hưng (ảnh:CCCSC)

Hiep hoi go Binh Duong

 Hình 4. Làm việc với Hiệp hội Gỗ Bình Dương (ảnh:CCCSC)

nha may MIFACO

 Hình 5. Tham quan nhà máy Cty nội thất Minh Phát 2 (ảnh:CCCSC)

An Viet Phat

 Hình 6. Làm việc cùng Cty viên nén An Việt Phát (ảnh:CCCSC)

Tham dự Hội thảo về Chương trình chứng nhận quản lý rừng Việt Nam PEFC/VFCS tại Bình Dương và liên kết thị trường cho Liên minh các Hợp tác xã Thừa Thiên Huế và Quãng Ngãi.

Trong chương trình hợp tác của Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Miền trung Việt nam cùng với tổ chức FFD (Food and Forest Development Finland) về hỗ trợ xây dựng hệ thống chứng chỉ rừng PEFC tại các Liên minh Hợp tác xã (HTX) các tỉnh miền Trung, TS. Hồ Thanh Hà cùng đoàn Liên minh HTX Thừa Thiên Huế và Quãng Ngãi đã tham dự hội thảo Chương trình chứng nhận quản lý rừng Việt Nam được diễn ra tại Bình Dương trong ngày 30/08/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Ts. Hồ Thanh Hà phát biểu tại Hội thảo. (ảnh:CCCSC)

Cũng trong chuyến đi này, các Liên minh HTX đã có cơ hội liên kết thị trường đầu ra cho sản phẩm gỗ có chứng chỉ rừng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Làm việc cùng Hiệp hội gỗ và lâm sản Bình Đình (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Giới thiệu đoàn với Cty CP Phước Hưng (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Làm việc với Hiệp hội Gỗ Bình Dương (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Tham quan nhà máy Cty nội thất Minh Phát 2 (ảnh:CCCSC)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6. Làm việc cùng Cty viên nén An Việt Phát (ảnh:CCCSC)

You are here: Home Post-Graduate Training Information Tham dự Hội thảo về Chương trình chứng nhận quản lý rừng Việt Nam PEFC/VFCS tại Bình Dương và liên kết thị trường cho Liên minh các Hợp tác xã Thừa Thiên Huế và Quãng Ngãi.