Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 được tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh, tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ với các chủ đề: Thúc đẩy phát triển nữ doanh nhân; tăng quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và sản xuất; việc làm tốt và bền vững cho phụ nữ. Chương trình đã được triển khai từ tháng 3 năm 2013 với 3 hoạt động chính: Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ; tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế thông qua triển lãm và khen thưởng các sáng tạo tiêu biểu; hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

 Dự án "Khôi phục và phát triển nghề nước mắm truyền thống Mỹ Thủy cho Phụ nữ nghèo và Phụ nữ đơn thân vùng biển Hải Lăng- Quảng Trị" của Trung tâm Nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam đã đạt giải thưởng chương trình VWID 2013 " TĂNG QUYỀN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC KINH TẾ CỦA PHỤ NỮ"

You are here: Home Center's News Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2013