Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

 

TS.Lê Thị Hoa Sen

 

Mục tiêu chính của nghiên cứu tổng quan này là cung cấp các kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, các phương pháp nghiên cứu tác động và thích ứng của người dân với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiêp ở vùng cát nội đồng và ven biển. Biến đổi khí hậu là những thay đổi không theo tính quy luật tự nhiên và những giao động của khí hậu trong một thời gian dài. Biến đổi khí hậu chủ yếu là do những hoạt động (công nghiệp, giao thông, nông nghiệp…) của con người gây nên.

Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế tập trung ở ba phương pháp chính: tiếp cận tác động, tiếp cận tương tác lẫn nhau và tiếp cận kết hợp. Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản là những hoạt động bị tác động và dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra. Biến đổi khí hậu làm giảm khả năng và hiệu quả sản suất cây trồng, vật nuôi, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, tăng nguy cơ dịch bệnh cũng như tăng chi phí đầu vào của các hoạt động sản xuất. Người dân sản xuất nông nghiệp nói chung và người dân ở vùng cát nội đồng và ven biển nói riêng đã và đang điều chỉnh để thích ứng với biến đổi khí hậu như sử dụng các giống cây trồng vật nuôi có khả năng chống chịu cao với các biểu hiện của sự biến đổi khí hậu, cải tiến các phương thức sản xuất, luồn lách và điều chỉnh lịch mùa vụ và tìm các sinh kế thay thế.

 

Link Download

 

Bạn đang ở trang: Home Đề tài đã thực hiện Biến đổi khí hậu và thích ứng của người dân trong sản xuất nông nghiệp