Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel


TS.Le Thi Hoa Sen

 

Biến đổi khí hậu là một hiện tượng tự nhiên nhưng do chính các hoạt động của con người gây ra.  Con người cũng như thiên nhiên đã và đang hứng chịu hậu quả của sự biến đổi này. Đã đến lúc con người phải có những hành động ứng phó, các hành động đó theo hai hướng (1) giảm thải những khí gây hiệu ứng nhà kính và (2) nghiên cứu chiến lược thích ứng hoặc chống chọi với hậu quả của biến đổi khí hậu.

Hầu hết các quốc gia đang ngày càng tập trung chủ yếu vào hướng thứ 2 hơn. Nghiên cứu này chúng tôi tập trung vào vấn đề quản lý rác thải ở nông thôn Việt Nam trong mối quan hệ với các loại khí gây hiệu ứng nhà kính nhằm chứng minh giả thuyết rằng quản lý rác thải ở nông thôn Việt Nam cũng là một giải pháp đối với biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hầu hết các nông hộ ở nông thôn Việt Nam hàng năm thải một lượng rất lớn các loại rác nông nghiệp với điều kiện thuận lợi cho việc thải ra các loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Nghiên cứu này kiến nghị mạnh mẽ rằng các cơ quan chức năng liên quan cần cảnh giác với vấn đề này và nên xem xét một cách nghiêm túc trong việc đưa ra các chính sách liên quan đến phát triển nông thôn nói chung và ứng phó với biến đổi khí hậu nói riêng.

 Link Download

 

Bạn đang ở trang: Home Đề tài đã thực hiện Management of agricultural waster in rural VN - an apportunity to respone to Climate change