Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Ngày 07/04/2016, ông Kwon, tư vấn dự án của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn

Quốc (KOICA) cùng Lãnh đạo và nhân viên Chi cục Biển- hãi đảo và Khí tượng

tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc vớị Trung tâm NCBĐKH miền Trung, mục

đích của chuyến làm việc là tìm hiểu và đánh giá về quá trình xây dựng các vườn

ươm cây giống cung cấp cho dự án trồng rừng chống xói mòn tại Quảng Trị.

 

Xem thêm: Hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Hanh...

Nghiên cứu này đánh giá hiểu quả của Lúa tái sinh và các nhân tố ảnh hưởng trong việc chuyển đổi từ lúa Hè thu sang lúa tái sinh của người nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phân tích số liệu và thông tin trong nghiên cứu được thu thập từ các ban ngành có liên quan, phỏng vấn 80 hộ dân và phỏng vấn sâu.

Xem thêm: Hiệu quả mô hình lúa tái sinh ở huyện Lệ Thủy,...

Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam ( CCCSC ) đang phối hợp với Đại học Cambridge - Vương Quốc Anh nghiên cứu đề tài " Biến đổi khí hậu và khả năng ứng phó của người dân nhập cư " . Địa điểm nghiên cứu được thực hiện tại Tp Đà Nẵng. Nghiên cứu sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2013

Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam đang phối hợp với Trường Đại học Copenhagen - Đan Mạch thực hiện dự án " Thể chế nông thôn và biến đổi khí hậu" ở địa bàn hai tỉnh : Thừa Thiên Huế và Quảng Bình

Địa điểm nghiên cứu của dự án bao gồm : xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.Trong quá trình hoạt động của dự án, Cán bộ Trung tâm CCCSC đã cùng với chuyên gia của Trường Đại học Copenhagen Đan Mạch đã có những buổi làm việc chính quyền địa phương hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình trong tháng 9, tháng 10 năm 2012.

 

Xem thêm: Về chương trình hợp tác với Trường Đại học...

Bạn đang ở trang: Home Đề tài đang thực hiện