Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1222/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Huế. Trung tâm trực thuộc trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. Trung tâm là một đơn vị tự hoạch toán, có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản riêng; tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn theo Quy định hiện hành của pháp luật, Quy chế tổ chức, hoạt động của Đại học Huế và các chức năng nhiệm vụ của Trung Tâm.

- Tên tiếng Việt: Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam

- Tên Tiếng Anh: Center for Climate Change Study in Central Vietnam

- Tên viết tắt: CCCSC

- Trụ sở trung tâm: P1 tòa nhà Trung tâm Thông tin Thư Viện, Trường Đại học Nông lâm Huế, 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

- Giám đốc: TS. Hồ Thanh Hà

- Điện thoại/Fax: +84 (54).3536056

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Website: http://cccsc.huaf.edu.vn

Bạn đang ở trang: Home Giới thiệu