Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

 

Dựa trên nền tảng của dự án RDViet trước đây, Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam có quan hệ hợp tác với nhiều Viện, Trường đại học trong cả nước như : Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường đại học Vinh, Trường đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ, Trường đại học Thái Nguyên, Trường đại học Tây Nguyên, Trường đại học Trà Vinh, Viện Chăn nuôi, Viện nghiên cứu Chiến lược và Chính sách nông nghiệp Hà Nội.....

 

Bạn đang ở trang: Home Hợp tác trong nước