Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam đã xuất bản ấn phẩm " Biến đổi khí hậu trong nông nghiệp". Ấn phẩm này giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khí nhà kính, biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp. Nội dung gồm 3 phần chính : Phần 1: Khí nhà kính, phần 2: Biến đổi khí hậu, phần 3: Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam.

Bạn đang ở trang: Home Ấn phẩm