Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Nghiên cứu về năng lực thích ứng BĐKH của người dân nhập cư tại thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng BĐKH tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Thảo luận nhóm phụ nữ H’Mông tại Quản Bạ, Hà Giang

Khảo sát xây dựng mô hình thích ứng tại Thanh Vận, Bắc Kạn

Xây dựng mô hình quản lý rác thải nông nghiệp thích ứng và giảm thiểu BĐKH tại Quảng Trị

 

 

Xem thêm: Ảnh hoạt động

Bạn đang ở trang: Home Ảnh hoạt động