Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

Hồ Thanh Hà

- Giám đốc trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa Lâm nghiệp

- Chuyên gia nghiên cứu thiết kế thí nghiệm; phân tích và xử lý số liệu; lập kế hoạch dựa vào cộng đồng ; quản lý và sử dụng LSNG bền vững; bảo tồn hệ sinh thái vùng cát ven biển miền Trung

Tiến sĩ chuyên ngành Lâm nghiệp

2

Lê Đức Ngoan

- Cố vấn cao cấp của Trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y

- Chuyên gia nghiên cứu về khoa học vật nuôi và BĐKH

GS. Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học Vật nuôi

3

Lê Thị Hoa Sen

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa Khuyến Nông và Phát triển Nông thôn

- Chuyên gia nghiên cứu về giới và BĐKH

Tiến sĩ chuyên ngành phát triển nông thôn

4

Nguyễn Văn Lợi

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa Lâm nghiệp

- Chuyên gia nghiên cứu ảnh viễn thám và GIS trong qui hoạch sử dụng đất

PGS. Tiến sĩ chuyên ngành Lâm nghiệp

5

Trần Minh Đức

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa Lâm nghiệp

- Chuyên gia nghiên cứu bảo tồn và phát triển tài nguyên cây bản địa vùng cát

Tiến sĩ chuyên ngành Nông nghiệp

 

6

Lê Thái Hùng

- Giảng viên Khoa lâm nghiệp

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Chuyên gia nghiên cứu thực vật học; bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên

Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học

7

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa Lâm nghiệp

- Chuyên gia nghiên cứu về cây Tràm gió (Melaleuca cajuputi) ở Đại học New England, Australia

Thạc sĩ chuyên ngành hệ thống nông nghiệp

8

Phạm Cường

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa lâm nghiệp

- Chuyên gia nghiên cứu về trồng rừng và giống cây rừng

Thạc sĩ chuyên ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên

9

Nguyễn Thị Thương

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa lâm nghiệp

- Chuyên gia nghiên cứu về quản lý sâu bệnh hại và PCCCR

Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học

10

Hoàng Dương Xô Việt

- Cán bộ nghiên cứu của trung tâm CCCSC

- Giảng viên Khoa lâm nghiệp

- Chuyên gia nghiên cứu về hệ thống nông lâm kết hợp; quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp

Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học

11

Lê Nam

- Cán bộ chuyên trách của trung tâm CCCSC

Đại học chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng và môi trường

12

Trương Thị Ngọc Tiền

- Cán bộ chuyên trách của trung tâm CCCSC

Đại học chuyên ngành Lâm nghiệp

13

Michael Russell

- Tình nguyện viên của trung tâm CCCSC

- Chuyên gia nghiên cứu về GIS và BĐKH

Tiến sĩ chuyên ngành Lâm nghiệp

Bạn đang ở trang: Home Nhân sự