Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

- Tiến hành nghiên cứu về giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu

- Tổ chức các khóa đào tạo

- Thiết lập mạng lưới, bao gồm những buổi hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan tập huấn

- Cung cấp dịch vụ tư vấn

- Tổ chức các nhóm sinh viên tình nguyện nghiên cứu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Bạn đang ở trang: Home Sứ mạng và tầm nhìn