Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trung tâm CCCSC đã tham dự hội thảo“ Đối thoại khu vực để cải thiện chính sách an ninh lương thực ở Myanmar và Đông Nam Á” diễn ra từ ngày 2-3/12/2013 tại Yangon, Myanmar. Hội thảo đã tập nhiều nhà nghiên cứu và cán bộ phát triển từ khu vực ASEAN để thảo luận về các dự án đang thực hiên và chia sẻ các các bài học kinh nghiệm cho chính sách an ninh lương thực. Trung tâm CCCSC đã giới thiệu các dự án đang tiến hành có liên quan đến các phương pháp thay đổi chính sách an ninh lương thực ở Việt Nam.

Xem thêm: Đối thoại khu vực để cải thiện chính sách an...

Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 2013 được tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương, tôn vinh, tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ với các chủ đề: Thúc đẩy phát triển nữ doanh nhân; tăng quyền cho phụ nữ trong kinh doanh và sản xuất; việc làm tốt và bền vững cho phụ nữ. Chương trình đã được triển khai từ tháng 3 năm 2013 với 3 hoạt động chính: Tìm kiếm và tài trợ thực hiện những đề xuất sáng tạo có khả năng nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ; tôn vinh các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế thông qua triển lãm và khen thưởng các sáng tạo tiêu biểu; hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, các diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Xem thêm: Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2013

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “ Biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn” giữa trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung và Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đan Mạch, từ ngày 08-18/04/2013, cán bộ và chuyên gia của trung tâm CCCSC đã làm việc với UBND xã Hải Ninh – huyện Quảng Ninh – tỉnh Quảng Bình , xã Phú Xuân – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thu thập thông tin về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các ban ngành trong công tác phòng chống thiên tai lũ lụt, đặc biệt là những thay đổi trong cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động sau trận lũ lịch sử năm 1999 ở Thừa Thiên Huế và cơn bão năm 1985 ở Quảng Bình.

Xem thêm: Dự án " Biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn"

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam với Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đan Mạch để thực hiện dự án " Biến đổi khí hậu và thể chế ở cấp Tỉnh, huyện", Trung tâm đã tổ chức hội thảo " Chia sẽ kinh nghiệm nghiên cứu biến đổi khí hậu và các chính sách ở cấp tỉnh, huyện" ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Hội nghị nhằm giới thiệu dự án nghiên cứu với các bên liên quan và chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với BĐKH trong sản xuất nông nghiệp, thu thập thông tin cho nghiên cứu thể chế nông thông và BĐKH trong khuôn khổ dự án.

Hội nghị đã diễn ra vào ngày 27 và 28/07/2012 tại Trường Đại học Quảng Bình.

 

Xem thêm: Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu biến...

Bạn đang ở trang: Home Tin tức nội bộ