Diễn đàn GRF kêu gọi đóng góp bài viết

Diễn đàn GRF Davos đang kêu gọi mọi người gửi bài viết, bài nghiên cứu, tóm tắt để trình bày tại Diễn đàn “5th International Disaster and Risk Conference Integrative Risk Management – The role of Science, Technology & Practice” Davos GRF tại Davos Thụy Sĩ từ ngày 24-28/08/2014. Diễn đàn GRF là một diễn […]