CCCSC hiện nhận nguồn tài trợ của một số nhà tài trợ cùng chia sẻ tôn chỉ với CCCSC nhằm hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho người nghèo và những cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam.

Nếu Quý vị thực sự quan tâm và mong muốn hỗ trợ để CCCSC có thể thực hiện được tôn chỉ nêu trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.