Hiệu quả mô hình lúa tái sinh ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu này đánh giá hiểu quả của Lúa tái sinh và các nhân tố ảnh hưởng trong việc chuyển đổi từ lúa Hè thu sang lúa tái sinh của người nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phân tích số liệu và thông tin trong nghiên cứu được thu thập từ các […]

Về chương trình hợp tác với Trường Đại học Copenhagen – Đan Mạch

[:en]Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam đang phối hợp với Trường Đại học Copenhagen – Đan Mạch thực hiện dự án ” Thể chế nông thôn và biến đổi khí hậu” ở địa bàn hai tỉnh : Thừa Thiên Huế và Quảng Bình Địa điểm nghiên cứu của dự […]

Hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Hanh Phúc Quảng Trị (KOICA)

Ngày 07/04/2016, ông Kwon, tư vấn dự án của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng Lãnh đạo và nhân viên Chi cục Biển- hãi đảo và Khí tượng tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc vớị Trung tâm NCBĐKH miền Trung, mục đích của chuyến làm việc là tìm hiểu và đánh giá […]

Hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Hanh Phúc Quảng Trị (KOICA)

Ngày 07/04/2016, ông Kwon, tư vấn dự án của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng Lãnh đạo và nhân viên Chi cục Biển- hãi đảo và Khí tượng tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc vớị Trung tâm NCBĐKH miền Trung, mục đích của chuyến làm việc là tìm hiểu và đánh giá […]

Hiệu quả mô hình lúa tái sinh ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Nghiên cứu này đánh giá hiểu quả của Lúa tái sinh và các nhân tố ảnh hưởng trong việc chuyển đổi từ lúa Hè thu sang lúa tái sinh của người nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phân tích số liệu và thông tin trong nghiên cứu được thu thập từ các […]

Dự án ” Biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn”

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “ Biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn” giữa trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung và Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đan Mạch, từ ngày 08-18/04/2013, cán bộ và chuyên gia của trung tâm CCCSC đã làm việc […]