Hội nghị phổ biến và tham vấn về Phương án QLRBV giai đoạn 2023-2027 và các Báo cáo EIA, SIA, HCV của Nhóm CCR thuộc Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 07 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội nghị phổ biến và tham vấn về Phương án QLRBV giai đoạn 2023-2027 và các Báo cáo EIA, SIA, HCV của Nhóm CCR thuộc Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị được chủ […]

AIN8748 Làm việc với liên minh Hợp tác xã Thưà Thiên Huế

Dự án “Quyết định lâm nghiệp có cơ sở, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho chủ rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam”, viết tắt là AIN 8748, nhằm mục đích xây dựng khả năng chống chịu của sinh kế lâm nghiệp quy mô nhỏ ở Việt Nam qua […]