Nghiên cứu này đánh giá hiểu quả của Lúa tái sinh và các nhân tố ảnh hưởng trong việc chuyển đổi từ lúa Hè thu sang lúa tái sinh của người nông dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Phân tích số liệu và thông tin trong nghiên cứu được thu thập từ các ban ngành có liên quan, phỏng vấn 80 hộ dân và phỏng vấn sâu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy lúa tái sinh có hiệu quả kinh tế hơn so với lúa hè thu. Giá trị gia tăng và hiệu quả sử dụng vốn của lúa tái sinh cao  gấp hai lần so với vụ hè thu. . Ngoài hiệu quả kinh tế, sản xuất lúa tái sinh có nhiều lợi ích xã hội và môi trường. Trong khi hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với lúa hè thu, các yếu tố chính quyết định chuyển sang sản xuất lúa tái sinh đã làm giảm đầu tư, giảm thiểu rủi ro từ lũ sớm và giảm thời gian để chăm sóc cho lúa.

Thảo luận nhóm ở xã Mỹ Thủy – huyện Lệ Thủy

Phỏng vấn hộ gia đình ở xã Phong Thủy – huyện Lệ Thủy