Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam với Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đan Mạch để thực hiện dự án ” Biến đổi khí hậu và thể chế ở cấp Tỉnh, huyện”, Trung tâm đã tổ chức hội thảo ” Chia sẽ kinh nghiệm nghiên cứu biến đổi khí hậu và các chính sách ở cấp tỉnh, huyện” ở hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình. Hội nghị nhằm giới thiệu dự án nghiên cứu với các bên liên quan và chia sẻ kinh nghiệm về vai trò của các cơ quan, tổ chức trong công tác phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với BĐKH trong sản xuất nông nghiệp, thu thập thông tin cho nghiên cứu thể chế nông thông và BĐKH trong khuôn khổ dự án.

Hội nghị đã diễn ra vào ngày 27 và 28/07/2012 tại Trường Đại học Quảng Bình.