Ngày 07/04/2016, ông Kwon, tư vấn dự án của Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) cùng Lãnh đạo và nhân viên Chi cục Biển- hãi đảo và Khí tượng tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc vớị Trung tâm NCBĐKH miền Trung, mục đích của chuyến làm việc là tìm hiểu và đánh giá về quá trình xây dựng các vườn ươm cây giống cung cấp cho dự án trồng rừng chống xói mòn tại Quảng Trị.

 

 

Tham quan vườn ươm cây giống Đồng Tiến- xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy- TT Huế.

 

Trần Minh Đức- Khoa Lâm nghiệp- ĐH Nông lâm Huế thuyết mình kỹ thuật về cách gieo ươm các loài cây bản địa

Thăm vườn ươm cây giống tại vườn ươm Hương Vân, thị xã Hương Trà – TT Huế.