Sự kiện này rất vinh dự có sự phối hợp của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Cục Biến đổi khí hậu của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Thời gian: 08:00 – 10:45 sáng ngày 25 tháng 02 năm 2021.

Mục tiêu của sự kiện:

– Khởi động sáng kiến Youth4Climate;

– Trình bày những kết quả chính của Báo cáo đặc biệt ‘Thanh niên hành động vì khí hậu ở Việt Nam’;

– Giới thiệu Lộ trình Thanh niên hành động vì khí hậu trong 5 năm tới;

– Công bố kết quả báo cáo kết quả của ‘Cuộc khảo sát ý kiến công dân toàn cầu về biến đổi khí hậu’;Để tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, sự kiện này sẽ được tổ chức chủ yếu thông qua trình chiếu trực tuyến (livestreaming) và họp ZOOM.

Mời quý vị đăng ký tham gia sự kiện tại https://forms.gle/M5pYNvRdtDQ7Gffg8

Về các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ bui.thi.quynh.anh@undp.org

Nguồn:  Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc tại Việt Nam.

View Fullscreen

View Fullscreen