[:en]Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam đang phối hợp với Trường Đại học Copenhagen – Đan Mạch thực hiện dự án ” Thể chế nông thôn và biến đổi khí hậu” ở địa bàn hai tỉnh : Thừa Thiên Huế và Quảng Bình

Địa điểm nghiên cứu của dự án bao gồm : xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.Trong quá trình hoạt động của dự án, Cán bộ Trung tâm CCCSC đã cùng với chuyên gia của Trường Đại học Copenhagen Đan Mạch đã có những buổi làm việc chính quyền địa phương hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình trong tháng 9, tháng 10 năm 2012.

Một số hình ảnh

Làm việc với UBND xã Phú Xuân – Phú Vang

Làm việc với UBND huyện Quảng Ninh – Quảng Bình

[:vi]Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam đang phối hợp với Trường Đại học Copenhagen – Đan Mạch thực hiện dự án ” Thể chế nông thôn và biến đổi khí hậu” ở địa bàn hai tỉnh : Thừa Thiên Huế và Quảng Bình

Địa điểm nghiên cứu của dự án bao gồm : xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.Trong quá trình hoạt động của dự án, Cán bộ Trung tâm CCCSC đã cùng với chuyên gia của Trường Đại học Copenhagen Đan Mạch đã có những buổi làm việc chính quyền địa phương hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình trong tháng 9, tháng 10 năm 2012.

Một số hình ảnh

Làm việc với UBND xã Phú Xuân – Phú Vang

Làm việc với UBND huyện Quảng Ninh – Quảng Bình

[:]