THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TƯ VẤN

Về việc: Rà soát hồ sơ nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC của các HTX tại Thừa Thiên Huế của dự án 8748

QUYẾT ĐỊNH LÂM NGHIỆP CÓ CƠ SỞ, QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ RỪNG CHO RỪNG TRỒNG QUY MÔ NHỎ Ở VIỆT NAM

 

Dự án 8748 “Quyết định lâm nghiệp có cơ sở, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho rừng trồng quy mô nhỏ ở Việt Nam” được Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế (LMHTX TTH) triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng 4/2023. Hiện nay, LMHTX TTH cần tuyển 1 tư vấn liên quan đến việc “Rà soát hồ sơ nhóm chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC của các HTX tại Thừa Thiên Huế”. Chi tiết về thông tin tuyển dụng, vui lòng xem ở Điều khoản tham chiếu (ToR) đính kèm.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bao gồm CV, thư bày tỏ nguyện vọng) qua email: thuathienhue@vca.org.vn và email: cccsc@huaf.edu.vn, thời gian trước 17h00, ngày 07/6/2023.

 —

THE RECRUIMENT ANNOUNCEMENT OF A STAFF

ON REVIEWING FSC SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT CERTIFICATES OF COOPERATIVES IN THUA THIEN HUE OF THE PROJECT ON “INFORMED FORESTRY DECISIONS, SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND FOREST CERTIFICATION IN SMALLHOLDER FORESTS IN VIETNAM”

(VIE 8748)

 

The project VIE8748, Informed forestry decisions, sustainable forest management and forest certification in smallholder forests in Vietnam, is implemented by TTHCA in Thua Thien Hue from April 2023. Currently, TTHCA needs to recuit a consultant related to reviewing FSC sustainable forest management certificates of cooperatives in Thua Thien Hue. For details on recruitment information, please refer to the attached Terms of Reference (ToR).

 

Candidates are invited to submit electronic proposals (CV and financial proposal) via email: thuathienhue@vca.org.vn and email: cccsc@huaf.edu.vn.

The Deadline for submission is June 7, 2023 at 17:00.

Thông tin TOR xem ở file đính kèm

VN- ToR FSC FM_TTH

ToR reviewing FSC FM_TTH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.