Chi tiết tình hình thiên tai tại Việt Nam xem tại https://www.fb.com/…/a.113885163728841/341840144266674

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.