Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

CCCO Cần Thơ) Bốn nước vùng Vịnh gồm Qatar, Saudi Arabia, Bahrain & UAE vừa ra một tuyên bố về một kế hoạch giảm phát thải theo Công ước khí hậu của Liên Hợp Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên Hợp Quốc đã bế mạc vào hôm 7/12 tại Qatar.

Nhiều tổ chức bảo vệ môi trường và quốc gia đòi hỏi các nước sản xuất dầu mỏ phải có kế hoạch cụ thể cùng thế giới gánh vác trách nhiệm trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Qatar, Ả Rập Saudi, Bahrain và UAE nói rằng họ đang sẵn sàng trình bày một kế hoạch hành động quốc gia giảm thiểu thích hợp (NAMAs), tuy nhiên họ chưa cho biết khi nào thì kế hoạch đầy tham vọng này được thực hiện.

Bốn quốc gia trên chiếm khoảng 27% trữ lượng dầu mỏ và 12% lượng khí đốt của thế giới.

Tuy vậy, nhiều nhà hoạt động môi trường tin rằng kế hoạch trên đã phản ánh sự thay đổi ở các nước vùng Vịnh, họ cũng đang dần chuyển dịch sang một nền kinh tế với đa dạng các nguồn năng lượng và thải  ít carbon.

Loan Thư

You are here: Home Daily News Qatar, Saudi Arabia, Bahrain và UAE tuyên bố thực hiện cam kết khí hậu