Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung Việt Nam ( CCCSC ) đang phối hợp với Đại học Cambridge - Vương Quốc Anh nghiên cứu đề tài " Biến đổi khí hậu và khả năng ứng phó của người dân nhập cư " . Địa điểm nghiên cứu được thực hiện tại Tp Đà Nẵng. Nghiên cứu sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2013

Bạn đang ở trang: Home Đề tài đang thực hiện Chương trình hợp tác với Trường Đại học Cambrigde - Vương Quốc Anh