Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trên địa bàn 2 xã Gio Thành và Hải Ba thuộc vùng cát ven biển, có điều kiện khí hậu, đất đai hết sức khắc nghiệt – hoàn toàn đất cát trắng, nghèo dinh dưỡng, khô hạn trong mùa khô và úng trũng cục bộ trong mùa mưa. Do đó, trong hợp phần phục hồi thảm thực vật trên vùng cát của dự án, việc chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng là điều hết sức quan trọng và cần thiết.

Để đáp ứng được mục tiêu dự án cần phải có những nguyên tắc cơ bản trong chọn loài cho vùng cát như sau:

  • Các loài cây trồng phù hợp với mục tiêu phòng hộ, cải tạo được tiểu khí hậu vùng cát, bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật vùng cát.
  • Các loài thực vật sinh trưởng phát triển tốt với điều kiện khí hậu và đất đai của vùng cát dựa trên nguyên tắc "đất nào, khí hậu nào - cây ấy".
  • Các loài cây dễ gây trồng, khả năng chống chịu cao trong điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt trên vùng cát.
  • Ưu tiên phát triển các loài cây trồng có nguồn gốc tại địa phương (cây bản địa)
  • Đối với các loài cây trồng ngoại lai (nhập nội) phải có nguồn gốc, xuất xứ đã được lựa chọn, khảo nghiệm, đánh giá xuất xứ có khả năng thích nghi, sinh trưởng tốt, kháng sâu bệnh hại,.. trước khi trồng trong vùng dự án.

Hình 1: Sầu đâu Cứt chuột (Brucea javanica)

Hình 2: Trâm Vối (Syzygium cumini)

Hính 3: Tràm Cừ

Hình 4: Sở (Camelia sasanqua)

 

 

Bạn đang ở trang: Home Đào tạo sau Đại học Thông tin MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG VÙNG CÁT THUỘC HỢP PHẦN MÔI TRƯỜNG_CHƯƠNG TRÌNH HẠNH PHÚC QUẢNG TRỊ_KOICA