Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Nghiên cứu về năng lực thích ứng BĐKH của người dân nhập cư tại thành phố Đà Nẵng

Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng BĐKH tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Thảo luận nhóm phụ nữ H’Mông tại Quản Bạ, Hà Giang

Khảo sát xây dựng mô hình thích ứng tại Thanh Vận, Bắc Kạn

Xây dựng mô hình quản lý rác thải nông nghiệp thích ứng và giảm thiểu BĐKH tại Quảng Trị

 

 


 

 

Làm việc với UNND xã Phú Xuân - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Phỏng vấn người dân tại thôn Thủy  Diện - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế

Thu thập thông tin chi hội nghề cá Thuận An - Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Làm việc với UBND huyện Quảng Ninh

Bạn đang ở trang: Home Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động