Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “ Biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn” giữa trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu miền Trung và Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Đan Mạch, từ ngày 08-18/04/2013, cán bộ và chuyên gia của trung tâm CCCSC đã làm việc với UBND xã Hải Ninh – huyện Quảng Ninh – tỉnh Quảng Bình , xã Phú Xuân – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thu thập thông tin về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các ban ngành trong công tác phòng chống thiên tai lũ lụt, đặc biệt là những thay đổi trong cơ cấu tổ chức, cách thức hoạt động sau trận lũ lịch sử năm 1999 ở Thừa Thiên Huế và cơn bão năm 1985 ở Quảng Bình.

Ngoài những hoạt động trên, trung tâm CCCSC đã tổ chức 1 buổi seminar   “Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai” với sự tham gia của cán bộ trung tâm và giảng viên các khoa trong trường.

                                                                             

 

Bạn đang ở trang: Home Tin tức nội bộ Dự án " Biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn"