Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Trung tâm CCCSC đã tham dự hội thảo“ Đối thoại khu vực để cải thiện chính sách an ninh lương thực ở Myanmar và Đông Nam Á” diễn ra từ ngày 2-3/12/2013 tại Yangon, Myanmar. Hội thảo đã tập nhiều nhà nghiên cứu và cán bộ phát triển từ khu vực ASEAN để thảo luận về các dự án đang thực hiên và chia sẻ các các bài học kinh nghiệm cho chính sách an ninh lương thực. Trung tâm CCCSC đã giới thiệu các dự án đang tiến hành có liên quan đến các phương pháp thay đổi chính sách an ninh lương thực ở Việt Nam.

Các chủ đề chính của cuộc thảo luận tập trung vào: sự cần thiết cho chính sách đủ linh hoạt để đáp ứng với sự thay đổi, bối cảnh kinh tế và chính trị xã hội, khí hậu trong nông nghiệp; sự cần thiết phải quy định rõ ràng liên quan đến an toàn thực phẩm; chiến lược rõ ràng để thực hiện chính sách của các bên liên quan khác nhau; vai trò của kiến ​​thức bản địa trong xây dựng chính sách, đặc biệt là liên quan đến sự hiểu biết các sự kiện khí hậu và thay đổi ở cấp địa phương; tập trung vào nông dân ở quy mô nhỏ, đặc biệt là liên quan đến khuyến nông và tiếp cận tín dụng và tầm quan trọng của an ninh quyền sử dụng đất.
 
Nhóm công tác an ninh lương thực: http://myanmarfswg.org/
 
Sinh kế và Quỹ uỷ thác an ninh lương thực: http://lift-fund.org/

Bạn đang ở trang: Home Tin tức nội bộ Đối thoại khu vực để cải thiện chính sách an ninh lương thực ở Myanmar và Đông Nam Á”